Şube Müdürlüklerimiz

İdari ve Mali Şube Müdürlüğü


İdari ve Mali İşler Müdürü

Necati BOLCA

   Ziraat Mühendisi

    necati.bolca@tarimorman.gov.tr

230 -- (0258) 212 54 89



Bitkise Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü


Bitkise Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

Ali YILMAZ

        Ziraat Mühendisi        

     ali_yilmaz@tarimorman.gov.tr

270 -- (0258) 212 54 95




Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü


Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü

Mehmet Ali UZAKGİDER

Veteriner Hekim

250 -- (258) 212 54 96


Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri

Abidin FİDAN

Su Ürünleri Mühendisi

abidin.fidan@tarimorman.gov.tr



Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü


      Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

   Erkan TÜRKELİ  

İşletme 

erkan.turkeli@tarimorman.gov.tr

240 - (0258) 212 54 90



Gıda Kontrol ve Yem Şube Müdürlüğü

Gıda Kontrol ve Yem Şube Müdürü

Şehla AKPINAR

           Ziraat Mühendisi          

  sehla.akpinar@tarimorman.gov.tr

                 290 -- (0258) 212 54 91(


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü

       Sezayi ÖZDEMİR              

       Ziraat Mühendisi            

sezayi.ozdemir@tarimorman.gov.tr



Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü


Çayır Mera ve Yem Bitkileri   Şube Müdürü       

Resül ÇOBAN

Ziraat Mühendisi

resul.coban@tarimorman.gov.tr



Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler   Şube Müdürü  

        Ali ERDOĞAN

           Kamu Yönetimi

        erdoganali@tarimorman.gov.tr


''