İş Akış Şemaları

   Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü                                                                                                                                              
   Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                            
   Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                     
   Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                          
   Döner Sermaye Saymanlığı                                                                                                                                                                            
   Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                                          
   Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                    
   Hukuk Birimi                                                                                                                                                                                        
   İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                                  
   İlçe İş Akış Şemaları                                                                                                                                                                               
   Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme.Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                        
   Koordinasyan ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                     
   Ortak İş akış Şemaları                                                                                                                                                                              ''