İş Tanımları

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü                                                           
Döner Sermaye Saymanlığı                                                                                    
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü                                                                               
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü                                                 
Hukuk Birimi                                                                                                         
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü                                                                       
İlçe Görev Tanımları                                                                                               
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme.Şube Müdürlüğü                                                 
Koordinasyan ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü                                             
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi                                                     ''