Süreçler


   Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci                                                                                                                                                  
   Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreci                                                                                                                                                               
   Destek Hizmetleri Süreci                                                                                                                                                                            
   Desteklemeler Süreci                                                                                                                                                                               
   Tarımsal Altyapı Süreci                                                                                                                                                                           
   Tarımsal Eğitim, Yayım ve Veriler Süreci                                                                                                                                                 ''