T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı

Yayın Tarihi : 27.4.2022

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın, Tahliye Tatbikatı yapıldı.

2022 yılının "Tatbikatlar Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce belirlenen program dahilinde il Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mehmet ERTUNÇ'un koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanları Doğan TUFAN, Anıl BAKKALOĞLU ve Murat CANGUL tarafından İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi, sonrasında da "Tahliye ve Yangın Tatbikatı" düzenlendi.

 Düzenlenen Eğitim ve tatbikatlara tüm personelin yanısıra İl Müdürü Yılmaz ERKAYA, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

AFAD Başkanlığınca, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar arasında, olası afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksiklikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

 Toplantı ve Tatbikatlarda,  İl Müdürlüğünde görevli personele, başta deprem olmak üzere, doğal afetlere hazırlıklı olmak, afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, afetlerde davranış şekilleri, tahliye planlaması ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve yangına müdahale konularında gerekli bilgiler verilmiş ve personelin ilgisi de dikkate alınarak, eğitim ve tatbikatlardan  istenilen fayda sağlanmıştır.