T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yerel Düzey Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Hizmet Grubu Operasyon Planı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 8.11.2021

​                Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Türkiye Afet Müdahale Planı (Tamp) Kapsamında  Ana Çözüm Ortağı Olarak Hazırladığımız ve 2021 Yılı Güncellemesi Yapılan "Yerel Düzey Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Hizmet Grubu"nun Operasyon Planı'nın değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 

            İl Müdürlüğümüzde 05 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ana çözüm ortağı olan ve Plan hazırlamakla yükümlü olduğumuz 26 hizmet grubu içerisinde yer almamız nedeniyle,  her yıl güncellemesi yapılarak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Kararı ve Valilik onayı ile yürürlüğe giren "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu Operasyon Planı"nın pandemi şartları gözetilerek İl Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı Mehmet ERTUNÇ'un sunumuyla 2 Grup halinde değerlendirme toplantıları yapıldı.  

            Toplantılara İl Müdürlüğümüzden ve destek çözüm ortağımız olan kurum ve kuruluşlardan planın operasyon ve lojistik ekiplerinde görevli personel ve planda kendilerine görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşların konuyla ilgili yetkili personeli ile, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden iki temsilci iştirak etti.

            Toplantılarda öncelikle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan kavramlar ile hukuki dayanakların açıklamalarının yapılmasından sonra, planımızın bir özeti olarak, hizmet grubumuzun teşkili, planın ekiplerinde görev alan personelin görevleri, muhtemel afet ve acil durumlarda toplanma yerleri, afet ve acil durum seviyeleri ile, bu seviyelere göre yerel, ulusal ve uluslararası destek durumu, destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlar sonrasında meydana gelebilecek her türden tarımsal zararların telafisinde ve iyileştirme çalışmalarında yetki ve sorumlulukları,  hizmet grubunun personel ve araç-gereç kapasitesi vb. konular açıklanarak, katılımcıların 2021 yılı güncellemesini yaptığımız Planımız hakkında gerekli bilgileri alarak, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.