T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimizde Mera Islah Ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 3.11.2021

İlimizde Meralara olan baskının azaltılması, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, et-süt üretim miktarını ve kalitesini arttırmak, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerin tarıma kazandırılması ve hayvancılığın daha verimli bir iş kolu haline getirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzce 2021 yılı için hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında %75'i Bakanlığımızca karşılanarak 72.000 Kg. macar fiğ tohumunun Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çardak, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde dağıtımı yapılmış ve yaklaşık 7.200 dekar alanda macar fiğ ekimi yapılacaktır.  

 

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de hayvancılık için kaliteli kaba yem büyük önem arz etmektedir. Hayvancılık yapan işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Sadece kesif yemle hayvan beslemek hayvanın sağlığı için uygun olmadığı gibi etin ve sütün maliyetini artırmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz karşılanabileceği alanlar ise çayır ve meralar ve buna ilave olarak da yem bitkisi ekilişleridir.

          

Ülkemizde yaşanmakta olan kuraklık ve sulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilimiz çiftçilerince macar fiğ tohumuna yoğun bir talep olmuş, bu nedenle 2022 yılı için de aynı projenin yapılmasına devam edilecektir.