T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Denizlili yatırımcılara müjde!!!

Yayın Tarihi : 4.6.2021

​KKYDP 14.Etap Hibe Desteklemesinden Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Ait Yatırımlar Açıklandı.

 İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ERKAYA, Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacıyla Denizli'de Proje sahiplerine toplam 10.869.128.-TL hibe verileceğini açıkladı.  

Erkaya konuşmasında; 14. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Denizli'den 9 Ekonomik Yatırım projesi ile 51 Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımı olmak üzere toplam 60(Altmış) projemiz yatırım programına alınmıştır. Bakanlığımızca uygun görülen bu projelerin hibeye esas tutarı 21.738.256.-TL olduğunu, yatırımcılar tarafından projelerin başarıyla tamamlamaları halinde hibeye esas proje tutarlarının % 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacağını,

Denizlili yatırımcılar tarafından Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları konularında 2006 yılından itibaren 212 proje uygulandığı, bugüne kadar toplam 110.561.415,06.-TL olan yatırım tutarının 55.314.990,01.-TL hibe olarak verildiğini, toplamda 1.582 istihdam sağladıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığının bu destekleri ile Denizli'yi daha ileri noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini, belirtti.

Verilecek hibenin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz ERKAYA, 14. Etap Kırsal Kalkınma desteklerinin birçok alanı kapsadığını,  üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile çiftçileri desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Hibe desteğine hak kazanan yatırım yapacak başvuru sahiplerinin, İl Müdürlüğümüz ile kendilerine yapılan bildirimi takip eden 30 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze projeye esas dosya ve evraklarını teslim etmek zorunda olduklarını, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların projelerini fiziki olarak en geç 30/11/2021 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini söyledi.