T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Denizli’de hayata geçiyor

Yayın Tarihi : 7.4.2021

Türkiye'de koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren yetiştiricilerin, sürülerinin büyütülmesini amaçlayan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" finansman protokolü Denizli Valiliği Brifing Salonunda gerçekleşen imza töreninde Valimiz Ali Fuat ATİK, Ziraat Bankası Denizli Bölge Yöneticisi Uğur SALMAN, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz ERKAYA, Denizli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir ÖZDEMİR, Karya Koyun Yetiştiricileri Derneği Başkanı Muhammet KARAKILIÇ ve yetkililer katıldı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Sayın Valimiz Ali Fuat ATİK imza töreninde yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 âdete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içermektedir. Projenin Denizli'mize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 Proje başvuruları 03.05.2021-31.12.2021 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:

 1. Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
 2. Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
 3. İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.
 4. Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve proje kapsamında kullanacağı yatırım kredisinin devamı boyunca proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.
 5. İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.
 6. Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.
 7. Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkânına sahip olmalıdır.       

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. İşletme Tescil Belgesi
 3. İkametgâh belgesi
 4. Sabıka Kaydı  (E-Devlet üzerinden son 30 güne ait alınan belgeler geçerlidir.)
 5. ÇKS Belgesi;
 6. Yetiştiricinin faaliyet gösterdiği bölgede mera, çayır, otlatma alanlarından     yararlanabildiğine dair yazılı beyanı
 7. Varsa Tarım ve Hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair diploma sureti,
 8. Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,
 9. Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise; onaylı belge
 10. Varsa Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan, barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan, en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,
 11. Taahhütname (Sözleşme imzalama aşamasında verilecektir)