T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında “Bireysel Sulama Sistemlerinin % 50 Hibe Desteği” Müracaatları Başladı…

Yayın Tarihi : 3.3.2021

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi"ne yönelik olarak beş yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz ERKAYA; ''İlimizde, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında; 2012-2019 yılları arasında kurulumu tamamlanan toplamda 1131 Adet bireysel sulama sistemi projesi için, 1131 çiftçimize 24.616.638,43.-TL hibe ödemesi yapılarak, 67.819,31 dekar alan modern sulama sistemleri ile buluşturulmuştur. İlimizdeki üreticilerimizin 2021 yılı içerisinde tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama desteklerini değerlendirmelerini umut ediyoruz.'' Dedi.

 

30/1/2021-31/12/2025 tarih aralığını kapsayan Tebliğ gereği başvurular 2021 yılı için 1 Mart 2021 tarihinde başlayıp 30 gün sürecektir. Diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocakta başlayıp 60 gün sürecektir.

 

2021/7 numaralı Tebliğ kapsamında ve 16.Etap Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları 30.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 

Program çerçevesinde aşağıdaki yatırım konuları desteklenmektedir;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 

Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için 1.000.000 TL'ye kadar projelere KDV hariç %50 hibe desteği sağlanmaktadır. Başvuru süresi boyunca İl Müdürlüğümüzce yatırımcılara teknik destek sağlanacaktır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberi:

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/BIREYSEL+SULAMA+SISTEMLERI+16.ETAP+UYGULAMA+REHBERI.pdf