T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete' de yayımlandı.

Yayın Tarihi : 23.11.2020

Tebliğ,1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dâhilinde olacak.

Program hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgi Notu 2020-24

Kırsal Ekonomik Alt Yapı Destekleri Hakkında Bilgi Notu 2020-25