T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2019 Yılı Düve Alım Desteği Yayınlandı

Yayın Tarihi : 16.12.2019

10 baş altı Büyükbaş hayvancılık yapan işletmelere müjde!!!

Düve Alım Desteği kapsamında kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine hayvan başı %40  "Düve Alım Desteği" verilecektir.

Desteklemeye esas 2019 yılı desteklenen hayvan bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş ve

8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş,

Gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve

8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş

Yetiştiricilerimiz, 2019 Yılı hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (2019/54) 15.maddesinde bulunan "Düve Alım Desteği" kapsamında belirlenen teknik ve sağlık şartları taşıyan hayvanları temin ettikleri takdirde Bakanlığımızın belirlediği birim fiyatlar üzerinden hayvan başına %40 destekleme alabileceklerdir.

Düve Alım Destekleme başvuruları 16 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak olup; yetiştiricilerimiz ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Müdürlüklerimize  başvurabilirler.