T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Müracaat Süresi Uzatıldı

Yayın Tarihi : 27.9.2019

 Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklerin usül ve esaslarını belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımları Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Tebliğin yayımlanma tarihi olan 02 Ağustos itibariyle 60 gün olarak belirlenen başvuru süresi 105 gün olarak uzatılmıştır. Son müracaat tarihi 14 Kasım 2019'dur.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190926-3.htm