T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 19.9.2019

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlara verilen %50 hibe desteği projesine başvurular başlamıştır.

Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanacak olan yatırımlara yönelik desteklerin usül ve esaslarını belirleyen "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımları Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2019/30) 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayımlanma tarihi olan 02 Ağustos itibariyle 60 gün başvuru süresi başlamış olup, son müracaat tarihi 30 Eylül 2019'dur.

KKYDP kapsamında uygulanacak olan proje şartları ile ilgili her türlü bilginin en hızlı şekilde yatırımcıya ulaştırılabilmesi adına 19 ilçemizde konu ile ilgili eğitim toplantısı yapılmıştır.