T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Yayın Tarihi : 5.9.2019

İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Kapsamında, İlimiz Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla bilgilendirme ve eğitim toplantısı 05.09.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında; Proje hazırlama süreci, izlenecek yol haritası, başvuru paketinin içeriği, hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları içeren geniş bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca;

 1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 4. Soğuk hava deposu,
 5. Çelik silo,
 6. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 7. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 8. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 9. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 10. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;
 1. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 2. Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
 3. Kırsal turizm yatırımları,
 4. El sanatları ve katma değerli ürünler,
  Yönelik yatırım konuları anlatılmıştır.
  Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.  Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
  Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, projelerini https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 internet adresinden elektronik ortamda veri girişi şeklinde 30.09.2019 tarihine kadar yapabileceklerdir.