T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İl Müdürlüğümüz Tarafından TAD (Tarım Arazileri Değerlendirme) Portal Eğitimi Verildi.

Yayın Tarihi : 19.6.2019

İl Müdürlüğümüz Tarafından TAD (Tarım Arazileri Değerlendirme) Portal Eğitimi Verildi.

İl müdürlüğümüz toplantı salonunda, İlimizde bulunan plan yapmaya müellif kurumlarda görev yapan  teknik personele tarımsal yapı ve tarım dışı kullanım izin taleplerinin TAD Portal sistemine girişi hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Sezayi ÖZDEMİR "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasında Dair Yönetmelik kapsamında kurum izni için yapılacak tarımsal amaçlı ve tarım dışı kullanım müracaatlarının TAD Portal sistemi üzerinden yapılması gerektiğini bu amaçla Bakanlığımız tarafından yazılımı yapılan "Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sisteminin (TAD Portal)"  http://tad.tarim.gov.tr web adresinde kullanıma açıldığını " ifade ederek 5403 sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca da 5403 sayılı kanun kapsamında tarımsal yapı ve tarım dışı izinlendirme taleplerinde TAD portal üzerinden yüklenmesi gereken sayısal veriler ve başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.