3.12.2018 / Gösterim Sayısı : 135

“Modern Arıcılk Teknikleri Ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Konulu Eğitim Verildi

#663 Arıcılık

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Modern Arıcılık Teknikleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu teknik destek projesi 29 Kasım 2018 tarihinde başlayan eğitim 05 Aralık 2018 tarihinde bitmiştir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2018 yılı Teknik Destek programı çerçevesinde desteklenen ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda uygulanmakta olan "Modern Arıcılık Teknikleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar"  projesiyle arıcılıktaki çağdaş yaklaşımların öğretilmesi, arıcılık konusunda görev alan teknik personelin mesleki bilgi düzeylerinin artırılması suretiyle kurumumuzun hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 29 Kasım - 05 Aralık 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU'nun eğitimci olarak katıldığı ve beş gün sürecek olan eğitime Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli bulunan 71 teknik personel katıldı.

Eğitim Tarım ve Orman İl Müdürü V. Yılmaz ERKAYA'nın açılış konuşmasıyla başladı. 

       Gerçekleştirilen Projede;

  • Doğal Populasyonların Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunması
  • Sürdürülebilirlik Arıcılık İçin Oğul Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği
  • Ticari Ana Arı Yetiştiriciliği
  • Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı
  • Bal Üretimi İçin Koloni Yönetimi
  • İkincil Ürünler Ve Bu Ürünlerin Üretim Teknikleri
  • Bal Verimi Artırmada Destek Koloni Yönetim Sistemi
  • Arı Ürünlerinin İnsan Yaşamı ve Sağlığı Açısından Önemi Ve Kullanımı 
  • Hastalık ve Zararlı İle Savaşımda Teknik ve Biyolojik Kontrol Yöntemleri,

konularında eğitim verildi.

Uygulanan Proje ile, arıcılık ürünlerinin üretim teknikleri, koloni yönetimi, ana arı ve sürdürülebilir arıcılık, damızlık seçimi ve ıslah çalışmaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri konularında personelimizin mesleki donanımını artırarak kurumsal hafızamızı güçlendirilmesi sağlanmıştır. Böylece, donanımlı personeller aracılığı ile çiftçimizin alacağı hizmet daha nitelikli hale gelmesi sağlanmış, hizmet kalitesi artmış ve nihayetinde kurumsal kapasiteyi artırıp bölgesel gelişmeye katkıda bulunulmuştur

Hayvansal ürünlerin üretim ve tüketim miktarları, günümüzde gelişmişliğin bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerin kalitesi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bugün dünyada 56 milyon dolayında arı kovanı bulunmakta ve bunlardan yıllık 1.2 milyon tona yakın bal üretilmektedir. İlimizde 114.602 kovanda 946.371 kg. bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye bal üretiminin % 8,8 karşılandığı ilimizde arı yetiştiriciliği ve bal üretimi bölge ekonomisi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Güney Ege Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirilen Modern Arıcılık Teknikleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar projesiyle arıcılık ürünlerinin üretim teknikleri, koloni yönetimi, ana arı ve sürdürülebilir arıcılık, damızlık seçimi ve ıslah çalışmaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri konularında personelimizin mesleki donanımını artırarak kurumsal hafızamızı güçlendireceğiz. Böylece, donanımlı personeller aracılığı ile çiftçimizin alacağı hizmet daha nitelikli hale gelecek, hizmet kalitesi artacak ve nihayetinde kurumsal kapasiteyi artırıp bölgesel gelişmeye katkıda bulunulacaktır.


''