27.7.2018 / Gösterim Sayısı : 342

Tarımsal Danışmanlık Sertifika Vize İşlemleri

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında düzenlenen tarım yayımcısı/tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin, Yönetmeliğin "Süresinde vize ettirilmeyen sertifikalar" başlığı altında 6 ncı Geçici Madde kapsamında; Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri,  05.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar bir yıl süre içinde başvuru yapabileceklerdir. Başvurular ikamet edilen yerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler

 Tarım yayımcısı /tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin vize başvurusu için istenilen belgeler,

  1. Kişiye ait vize yapılması ile ilgili dilekçe ,
  2. İki adet vesikalık fotoğraf,
  3. Kişiye ait danışmanlık sertifikasının aslı,
  4. Kayıp sertifikalar için son yapılan sınavın başvuru ücretinin % 50 sine karşılık gelen tutara ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 11 0001 0025 330 3353 682 5017 hesabına yatırıldığına dair dekont veya sureti. (Son Sınav Ücreti 70-TL olup, kayıp sertifika bedeli olarak yatırılması gerekli tutar 35-TL'dir)
  5. Başvuru tarihinden üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgeleri.

(Vize başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 3 yıllık süre içinde alınmış olan eğitimler geçerli olacaktır. Katılınan eğitimler en az 1 günlük olmalıdır ve katılım belgesinde eğitim tarihleri yazmalıdır.) 


''