2.7.2018 / Gösterim Sayısı : 346

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Sonuçları Açıklandı

2008 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında devam eden hibe destekleri programına,  tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlaması amacıyla kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi sağlanması amacıyla 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin yayınlanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi program kapsamına alınmıştır. 

Bu kapsamda kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılmış olup, 2018 yılı müracaatları 24 Mart 2018 tarih ve 30370 sayılı tebliğ hükümlerine göre değerlendirilmiş ve sonuçlanmıştır. Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerinde askıya çıkartılmıştır. Kazanan genç çiftçilerimizin İlçe Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. 


Ek Dosyalar

''